Referat fra årsmøtet

Referat årsmøte 19.03.2013

 

Årsmøte 19.03.2013:

Bryggen:

Terje snakket litt omkring bryggen/området og det nye bryggehuset, og at 100 årsjubileumet var en suksess.

Det nye bryggehuset (hvor vi leier halvparten) har fått både strøm og vann, samt innredning, og er klar til bruk.

Det gamle huset skal settes i stand i gammel stil.

Nyborgjordet:

Vi vil som tidligere år ha dugnad før 17. mai.

Fjellstrand-dagen en suksess - som vanlig.

Det vil bli opprettet en komite som skal videreutvikle området til alles insteresse, slik at vi kan få økt aktivitet der.

Regnskap:

Terje leste resultatet (ref. innkalling).

Regnskapet godkjent og styret ble godkjent til handlefrihet.

Tennisbanen:

Kontrakt inngått for 10 år med kommunen.

Ikke gjort noe spesielt der enda.

Badestranden:

Kjempefin dugnad i fjor - St. Hans-aften ble en hyggelig fest.

Det er investert i ny flåte - kjempefin.

Julegrantenning/juletrefest:

Julegrantenningen - stort oppmøte- et vellykket arrangement.

Juletrefesten som vi avholdt sammen med Pinsemenigheten og FAU var kjempefin som alltid, og som forrige gan avholdt på skolen.

Grasrotandelen:

Kommer inn en del penger her - fint om så mange som mulig vil være med å støtte velet.

Dugnader:

Det blir i år også - flere stykker - informasjon vil bli hengt opp i forkant og annonsert her på våre hjemmesider.

Forøvrig henvises det til årsmeldingen der det står mer utfyllende.