Våre Aktiviteter

Faste Aktiviteter som vellet er med på

Fjellstrand Vel jobber for å ivareta våre felles uteområder og for et godt lokalmiljø på Fjellstrand. Vi arrangerer dugnader og fester hvor alle fastboende og ferierende er velkommen til å delta.

St Hansaften

St. Hansaften er det bål, grilling, bading og festligheter på stranda.

 

 

Julegrantenning

Julegrana tennes på Grendehuset første søndag i advent. Underholdning, kaker og kaffe på Grender'n.

Bryggedans

Fjellstrand brygge har to velhus som er rammen for bryggedansen i august. Da samles bygdas unge og gamle til grilling, dans og hygge.

Juletrefest

I begynnelsen av januar har vi den tradisjonelle juletrefesten i samarbeid med Pinsekirken.

Fjellstranddagen

Fjellstrand-dagen er en stor familiedag som arrangeres i samarbeid mellom vellet, pinsekirken, sportsklubben, joker, FAU, og næringslivet på Fjellstrand. For mer info, gå inn på www.fjellstranddagen.no

Dugnader

Det blir avholdt flere dugnader på vårparten og tidlig på sommeren. I vinter har vi ryddet og felt trær langs Nyborgdammen. 7. mai ble det ryddet og rakt løv så det blir fint til 17. mai.