Hjem

Velkommen! Fjellstrand Vel jobber for å ivareta våre felles uteområder og for et godt lokalmiljø på Fjellstrand. Vi arrangerer dugnader og fester hvor alle fastboende og ferierende er velkommen til å delta.

 

 

 

 

Nesodden plan- og teknikkutvalget har i møte 07.11.2017, gitt administrasjonen anledning til å legge ut forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ommenveien - Holenveien på ny høring, i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

 

Revidert forslag til reguleringsplan legges ut i to alternativer:

 

* Uten Sofienlundplanens kryssløsning, og

* Med kryssløsningen.

Planinnsyn<http://tema.webatlas.no/nesodden/planinnsyn?&planid=20160198> (fra 20.12.2017) med mulighet for å se alle plandokumenter, planen på kart og flyfoto.

Se eventuelt alternativene på https://www.facebook.com/fjellstrandvel

 

Innbyggermøte: Det vil bli avholdt innbyggermøte på Fjellstrand Grendehus, torsdag 04.01.2018, klokken 16.45-18.45.

 

Dokumentene er også lagt ut til lesing på Infosenteret i Tangenten, Kongleveien 2, 20.12.2017 til 31.01.2018.

 

 

 

Viktig melding til alle medlemmer av Fjellstrand Vel

 

Fjellstrand Vel ønsker å kunne sende medlemmer informasjon pr e-post, men vi mangler e-post adressene til mange av våre medlemmer. Vi vil derfor sette stor pris på om du/dere kan sende oss navn og e-post adresse hit:

medlem@fjellstrand-vel.no

 

Om du ønsker å kontakte Fjellstrand Vel er det fint om ordinær e-post adresse brukes: post@fjellstrand-vel.no