Hjem

Velkommen! Fjellstrand Vel jobber for å ivareta våre felles uteområder og for et godt lokalmiljø på Fjellstrand. Vi arrangerer dugnader og fester hvor alle fastboende og ferierende er velkommen til å delta.

 

 

Nå trenger vi folk til å hjelpe oss med å holde stranda ren og pen i sommerferien!

 

Raker, koster, do-papir, vaskemidler osv finner man i bua på siden av doene.

 

Gi meg beskjed hvis du ikke vet hvor nøkkel befinner seg

(Sonja.kjensli@gmail.com eller sms på mobil: 41219484)

 

 

 

Utbedring / oppgradering på stranda

 

 

Første fase av oppgraderingen på stranda er nå ferdig, og vi er veldig godt fornøyd. Mur i forkant er støpt opp for å hindre at steinene løsner og faller ut.

 

Neste fase blir å få støpt opp enda et trinn som går opp til platting, satt opp badetrapp, samt få ryddet bort steiner som ligger i vannet foran. Dette håper vi blir tatt til høsten.

 

 

 

 

 

Melding til alle medlemmer av Fjellstrand Vel

 

Fjellstrand Vel ønsker å kunne sende medlemmer informasjon pr e-post, men vi mangler e-post adressene til mange av våre medlemmer. Vi vil derfor sette stor pris på om du/dere kan sende oss navn og e-post adresse hit:

medlem@fjellstrand-vel.no

 

Om du ønsker å kontakte Fjellstrand Vel er det fint om ordinær e-post adresse brukes: post@fjellstrand-vel.no