Hjem

Velkommen! Fjellstrand Vel jobber for å ivareta våre felles uteområder og for et godt lokalmiljø på Fjellstrand. Vi arrangerer dugnader og fester hvor alle fastboende og ferierende er velkommen til å delta.

 

 

St Hansfeiring

 

Tradisjonen tro så blir det feiring av St Hans på stranda.

Lørdag 23. juni stiller Fjellstrand Vel med griller, bord og benker fra ca kl 18 (værforbehold).Vi vet enda ikke om vi får lov til å tenne bål, men vi krysser fingrene.

Vel møtt!

 

 

 

Utbedring / oppgradering på stranda - viktig melding!

 

Mandag 4. juni skal det påbegynnes større arbeid på stranda. Utbedringene er i hovedsak fjerning av store steiner foran stupetårn, sikring og støping av steinmur ned mot vannet og rundt stupetårn. Dette KAN medføre at deler av stranda vil bli stengt i perioden (dette er av sikkerhetsmessige årssaker). Etter planen skal dette arbeidet ta ca 10 dager. Har dere ytterligere spm vedr dette så kan dere ta kontakt med Sonja (e-post: sonja.kjensli@gmail.com)

 

 

 

 

 

 

Melding til alle medlemmer av Fjellstrand Vel

 

Fjellstrand Vel ønsker å kunne sende medlemmer informasjon pr e-post, men vi mangler e-post adressene til mange av våre medlemmer. Vi vil derfor sette stor pris på om du/dere kan sende oss navn og e-post adresse hit:

medlem@fjellstrand-vel.no

 

Om du ønsker å kontakte Fjellstrand Vel er det fint om ordinær e-post adresse brukes: post@fjellstrand-vel.no